תור המדבר – תכנון פינת משחקים אקולוגית בכפר בדואי

תור המדבר

 ***

ההנחייה:

ליצור סביבת משחק לילדים בגילאי שנה עד 3 שנים.
סביבת משחק בטוחה, סביבתית-אקולוגית שניתן לשכפל אותה לישובים נוספים.
השטח נמצא בתוך מטע זיתים.

התכנון התמקד באלמנטים הנמוכים מ-60 ס"מ, אלמנטים זולים וזמינים.

תמונה 2

 

תמונה 1

 

תמונה 3