השתלמות בפסג"ה תל אביב

בחלק הראשון של ההשתלמות נעשתה הרצאה מלווה במצגת

פסגה תל אביב

 בחלק השני של ההשתלמות נעשתה פעילות בגן מאיר הסמוך למרכז פסג"ה. מטרת הפעילות היתה להפגיש את הגננות עם גן המשחקים מנקודת מבט של ילדים.

פסגה 2