תכנון והקמת גן משחקים רב גילאי במכמנים

בסרטונים אלו תוכלו לראות תיעוד נדיר של כל תהליך התכנון, ההקמה והפיקוח של גן המשחקים, החל מהמצב בשטח שאותו קיבלתי, ועד קבלת אישור תקן.

***

***

***

***

מכמנים