כרמיאל -שידרוג 6 גני משחקים

עקרתם חלק מהמתקנים בגני המשחקים עקב ליקויי בטיחות?
האם התקנתם במקומם מתקנים אחרים?

זה הזמן לשדרג ולעשות השלמות מאתגרות!

השלוםערבההזורעים
דגניתאופירה143

***

כרמיאל