"פציעות מתקבלות על הדעת" – האם יש דבר כזה?

א-לה גוש, עיתון תושבי משגב, גליון מס' 414, אוגוסט 2011